MENTAL BALANCE METODER

Formålet med metoden er at opnå endnu større mental balance og derigennem større fysisk balance og harmoni i kroppen.

Metoden
kan du i princippet træne når som helst og hvor som helst. Indtil metoden kan udføres rutinemæssigt, kan det være en fordel at udføre den, hvor du er alene og koncentreret. Træning med køller kan trænes på drivingrange.

Balance er meget centralt i golf, idet balance er en nødvendighed i alle aspekter af spillet og i dig som golfspiller. Balancen er afgørende for den fysiske udfoldelse, der er nødvendig for at udføre et godt sving, og lige så nødvendig for den mentale stabilitet til at tage de rigtige valg.

Balance er et udtryk for harmonien mellem dit sind og din krop, som har betydning for at hjernen kan kommunikere med kroppen. I kommunikationen mellem hjerne og krop, er det nyttigt, at der er både mental og fysisk balance begge veje i kommunikationen. Det gælder når hjernen fortæller musklerne, hvad de skal gøre, og det gælder for den indre feedback på slaget, når du mærker efter i kroppen, hvad der var godt og mindre godt ved udførelsen af slaget - og i din feedforward, hvor du ser på, hvad der kan blive endnu bedre i næste slag.

Når du ønsker at opnå større mental balance, er det første step på vejen, at du bliver endnu mere bevidst om, hvilke følelser du har i kroppen. Du kan gøre det lettere at føle efter balancen i kroppen ved at mærke efter, hvor kroppens mentale tyngdepunkt ligger, og grounding metoden kan være genvej til hurtigere at lokalisere det mentale tyngdepunkt. Når du bliver mere bevidst om at føle tyngdepunktet i kroppen, kan du også føle, når det flytter sig.
Hvor bevidst er du om, hvor dit mentale tyngdepunkt er, når du spiller golf?

Da meget af golfspillet foregår i dit hoved, vil du måske opdage, at der er en tendens til at tyngdepunktet flytter sig opad.
Hvor fornemmer du, dit tyngdepunkt ligger, når du er i bedst balance under svinget?
Hvilken indvirkning kan det have på dit sving, at dit tyngdepunkt ligger højt?

Når du forestiller dig, at al din energi ligger i hovedet, oplever du sikkert situationen i hjernen.
Men hvad føler du i kroppen?
Hvordan ændres din følelse i kroppen, når du flytter din energi, så den ligger i maven lige under navlen?

Når du føler, at tyngdepunktet ligger i maven lige under navlen, har du lettere ved at blive opmærksom på følingen i din krop, og når du fokuserer på følingen, flytter du samtidig opmærksomheden væk fra tanker om tekniske ændringer og resultatet.
Alene ved at være bevidst om din føling i kroppen, fastholder du dig selv i nuet, og når du udelukker alle tanker om teknik og resultatet, giver du dig hen til slaget i fuld tillid til, at det lykkes - og det kan resultere i en hurtig forbedring af både dine slag og dine putts.

I østasiatisk kampsport bliver udøverne instrueret i at dirigere deres bevidsthed mod tyngdepunktet, der ligger lige under navlen, idet al bevægelse og energi strømmer fra dette sted. Bevidsthed om dette tyngdepunkt er også nyttigt i golf, fordi det er dit omdrejningspunkt, når du vender dig væk fra målet i tilbagesvinget.
Når du har vendt på toppen af tilbagesvinget og gennemfører selve svinget, henter du kraften til svinget fra tyngdepunktet, og når du har fuldendt svinget, vender tyngdepunktet mod målet.

Din mentale tilstand har indflydelse på tyngdepunktet, idet dit mentale tyngdepunkt flytter sig i retning af det, du fokuserer på.

Når du på vej hen til bolden går og tænker, så du fylder hovedet med indre snak, da tanker er en indre dialog med dig selv, flyttes dit fokus automatisk til hovedet – hjernen – og tyngdepunktet vil flytte sig samme vej. Hvilken indflydelse kan det have på dit sving, at tyngdepunktet flyttes fra maven til hovedet?

Da du kan have en følelse af, at hovedet bliver tungt, og at du mister din gode, faste kontakt med jordoverfladen – din grounding – kan du blive tilbøjelig til at svaje, miste balancen og slå ned i bolden. Du vil derimod blive mindre tilbøjelig til at svaje og komme ud af balance, når du føler dig grounded med jordforbindelse og med tyngdepunktet lige under navlen.

I de mentale balance metoder er der ingen fysiske forskelle på vægtfordelingen i din krop, om dit mentale tyngdepunkt befinder sig i hovedet eller lige under navlen. Alligevel kan der være tydelige fysiske følgevirkninger af, hvor det mentale tyngdepunkt befinder sig. Din indre mentale dialog kan give anspændthed i kæben og skuldrene, og flytte fokuseringen og dermed tyngdepunktet op i hovedet. På nøjagtig samme måde, vil tyngdepunktet blive flyttet opad, når du svinger dine hænder over hovedet.

Din følelse i kroppen og din balance kan du forbedre ved at udføre mentale tyngdepunktsmetoder hvor og når, du har tid og lyst – eller når du husker det.
I den følgende enkle metode kan du fornemme forskellen på svinget, når det mentale tyngdepunkt ligger lige under navlen og i hovedet.

Indtag din stance uden jern med hænderne placeret ovenover hinanden som ved grippet, fokuser på tyngdepunktet lige under navlen og udfør golfsvinget fra tilbagesving og gennemsvinget til du står med navlen og tyngdepunktet vendt mod målet. Udfør metoden nogle gang efter hinanden for at føle balancen – og hvor let du bevarer den – til du bliver bevidst om følelsen af svinget i kroppen.

Læg derefter hænderne på hovedet og udfør den samme metode nogle gange. Hvilken indflydelse har det på din oplevelse af dit mentale tyngdepunkt? Hvilke ændringer føler du i din balancefornemmelse?

Du kan også prøve at eksperimentere med nogle af de følgende metoder for at se, hvilke metoder der virker bedst for dig.

Stå på den ene fod og balancer i femten sekunder, hvor du eventuelt hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet. Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Stå nu – med lukkede øjne – på den ene fod og balancer i femten sekunder, medens du hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet. Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Herefter udfører du grounding metoden indtil du føler, din krop er neutraliseret. Du gentager nu begge balanceøvelserne, hvor du fokuserer på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger lige under navlen.

Hvilken forskel fornemmer du, efter du har flyttet tyngdepunktet nedad? Når du har udført øvelserne nogle gange, kan du måske springe grounding metoden over og hurtigt – stort set hvor du end befinder dig – træne balancen ved alene at udføre øvelsen med lukkede øjne.

Du kan også udvide træningen med de følgende øvelser, eller andre relevante øvelser, der passer dig bedre.

Indtag din golfstance, flyt vægten over på den ene fod og balancer i femten sekunder, medens du hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet. Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Indtag igen din golfstance på en fod og balancer i femten sekunder med lukkede øjne, medens du hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet. Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Udfør derefter de samme to øvelser, hvor du i stedet fokuserer på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger lige under navle.

Indtag din golfstance på en fod og flyt vægten frem på tåspidserne og balancer i femten sekunder, medens du hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet.

Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Indtag igen din golfstance på en fod hvor du flytter vægten bagud på hælene og balancer i femten sekunder med lukkede øjne, medens du hviler den anden fod på bagsiden af læggen på støttebenet. Under øvelsen fokuserer du på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger lige under din navle. Skift derefter ben og stå på den anden fod.

Hvilken forskel føler du, når du står med vægten på tæerne og fokuserer på, at dit mentale tyngdepunkt ligger i dit hoved, og når du står med vægten på hælene og fokuserer på, at dit mentale tyngdepunkt ligger lige under din navle?

Du kan eksperimentere dig frem til, hvor på fødderne det passer bedst for dig at lægge vægten, når dit mentale tyngdepunkt er lige under navlen, for at få den bedste balance og det mest afslappede sving.

Jo mere du træner din mentale balance, jo større er mulighederne for, at din fysiske balance bliver endnu bedre.

Næste gang du kommer på drivingrange, kan du prøve at udføre de samme øvelser med en kølle i hånden og medens du svinger køllen.

Når du har indtaget din stance fokuserer du først på, at energien – og dermed det mentale tyngdepunkt – ligger i dit hoved. Slå nogle slag indtil du har følelsen af det mentale tyngdepunkt i hovedet, oplevelsen af tyngdepunktets indflydelse på balancen og følelsen af svinget i kroppen.

Du kan derefter flytte det mentale tyngdepunkt længere og længere ned i kroppen, efter du har indtaget din stance. Fokuser på dine skuldre og find følelsen af, at det meste af din kropsvægt ligger på skuldrene. Tag en dyb indånding og pust ud. Flyt derefter fokus til den øverste del af ryggen og brystkassen og find følelsen af, at det meste af din kropsvægt ligger dér. I dine næste åndedræt flytter du tyngdepunktet længere og længere ned, til ribbenene, til maven, til hofterne, til bækkenet og til lårene. Hvordan føler du dig nu forankret i jorden?

Du kan nu fokusere på dit mentale tyngdepunkt lige under navlen og slå nogle slag, indtil du har følelsen af, at det mentale tyngdepunkt er lige under navlen og en oplevelse af, at tyngdepunktet har indflydelse på balancen og følelsen af svinget i kroppen.
Hvilken indflydelse har dit mentale tyngdepunkt på din fysiske balance?

For at sikre et godt, lavt mentalt tyngdepunkt i dit sving, kan det være nyttigt at tage nogle dybe vejrtrækninger, inden du går hen til bolden for at indtage din stance. Fuldend din udånding inden du går hen til bolden og føl, dit mentale tyngdepunkt ligger lige under navlen, hvor det kan generere størst mulig kraft i svinget.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860