PROFIL
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

Lisbeth Bender Profil

Efter 30 år i den finansielle verden tog jeg i 2006 springet og startede som selvstændig businesscoach det, der i dag er SPILLET MELLEM ØRERNE

Protreptisk Stress & Leder Sparring - står der på mit visitkort, og selv om jeg spænder meget vidt er min primære målgruppe ledere.

Individuelt er mine funktioner sparringspartner og i organisationer er jeg facilitator, mødeleder og organisationskonsulent.

Jeg har ry for at skære helt ind til benet, hvad enten vi taler om lederudvikling, stress, ledersparring, karriereudvikling eller som facilitator, og anvender socialkonstruktionisme (Systemisk Ledelse, Anerkendende Tilgang, CMM og Narrativer), Styrkespotting, Protreptik, Positiv Psykologi, Mindfulness m.m.

Jeg møder klienterne "der hvor de er" og min indgangsvinkel er, at alle har en masse viden, som vi sammen kan bringe i spil (phronesis - anvendt visdom).

Uddannelser:

Certificeret Protreptiker

Professor Emiritus Ole Fogh Kirkeby 

2018

Mindfulness Instruktør

Karma Consult v/ Sussanne Wexø             

2017

Masterclass i Kommunikation - MBA niveau

Organisatorisk og Personlig Udvikling

Probana Business School

2014

Stress Management Konsulent - MBA niveau 

Probana Business School

2012

Professionel mundtlig formidling

Attractor/Rambøll Management Consulting

2011

Leadership & Language MasterClass v/Kenneth J. Gergen, Social Construction 

Haslebo & Partnere

2011

Socialkonstruktionistisk konsulentuddannelse for organisationskonsulenter 

Haslebo & Partnere

2010

Practicing Positive Psychology Coaching, Positive Psychology Workshop

Robert Biswas-Diener, Ph.D

2010

VIA Intensive Character Strengths & Virtues in Practice 

Via Institute on Character

2010

Coaching i organisationer, Akademiuddannelse 

BEC Business Education College

2009

Hjerneforskning i terapeutisk relation

Cand.psych. og forfatter Susan Hart

2008

Inner Game of Golf Masterclass

W. Timothy Gallwey, Random House

2007

Motivation Factor Coach

Motivation Factor Institute

2007

Business Coach 

Manning Inspire

2006

Life Coach

Manning Inspire

2006

Lederen som forandringsagent 

Kitty Dencker & Hanne Museth

2004

GL-Ledertræning 

DIEU (Mannaz)

2001

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved