PROFIL
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Bogen
Web_Spillet mellen ørerne_16
Web_Spillet mellem ørerne_02
17 mål

Lisbeth Bender Profil

Vi er ved at lægge sidste hånd på hjemmesiden - som forventes færdig i uge 45


Se min LinkedIn profil

Lisbeth Benders uddannelser:

Certificeret Protreptiker

Professer Ole Fogh Kirkeby 

2018

Mindfulness Instruktør

Karma Consult v/ Sussanne Wexø             

2017

Masterclass i Kommunikation - MBA niveau

Organisatorisk og Personlig Udvikling

Probana Business School

2014

Stress Management Konsulent - MBA niveau 

Probana Business School

2012

Professionel mundtlig formidling

Attractor/Rambøll Management Consulting

2011

Leadership & Language MasterClass v/Kenneth J. Gergen, Social Construction 

Haslebo & Partnere

2011

Socialkonstruktionistisk konsulentuddannelse for organisationskonsulenter 

Haslebo & Partnere

2010

Practicing Positive Psychology Coaching, Positive Psychology Workshop

Robert Biswas-Diener, Ph.D

2010

VIA Intensive Character Strengths & Virtues in Practice 

Via Institute on Character

2010

Coaching i organisationer, Akademiuddannelse 

BEC Business Education College

2009

Hjerneforskning i terapeutisk relation

Cand.psych. og forfatter Susan Hart

2008

Inner Game of Golf Masterclass

W. Timothy Gallwey, Random House

2007

Motivation Factor Coach

Motivation Factor Institute

2007

Business Coach 

Manning Inspire

2006

Life Coach

Manning Inspire

2006

Lederen som forandringsagent 

Kitty Dencker & Hanne Museth

2004

GL-Ledertræning 

DIEU (Mannaz)

2001


Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE   

ENEBÆRVEJ 1 - 5620 GLAMSBJERG        CVR: 29022860        lisbeth@spilletmellemoererne.dk       TLF: 24429774

© Copyright. All Rights Reserved