DIALOGISK LEDELSE
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

DIALOGISK LEDELSE


Protreptisk Dialogisk Ledelse og

Kommunikation for ledere, ledergrupper og bestyrelser.

I PROTREPTISK DIALOGISK LEDELSE orienterer vi os mod værdier, begreber og den grundige forståelse og refleksion over, hvad der egentlig er det væsentlige og værdifulde. 


Den protreptiske dialog giver mulighed for at undersøge ideer, tanker, viden, erfaringer, fordomme, forståelser og forforståelser m.m. hos sig selv og hos andre. Kreativiteten forøges, når vi i fortrolige rum sammen bliver endnu klogere på hinanden. Vi får unikke muligheder for at tilvælge relationer i et sprog og i en form, der matcher den enkelte virksomhed og organisation.


Hvad betyder begrebet, ordet, værdier for os og for organisationen? 

Hvad vil vi gerne stå for? Hvad vil vi gerne blive genkendt på?

Protreptik hjælper med at undersøge, hvad der er væsentligt, hvor grænsen går og hvad vi og virksomheden repræsenterer.

Protreptisk Dialogisk Ledelse

bliver dialogen mere upersonlig, idet det er 

værdier, ord og begreber,

der er afsættet  for

vores nysgerrighed

- og ikke mennesket


Hvilken mening giver værdierne, ordene og begreberne, og hvilken betydning kan de få for organisationen og den enkelte?

I den protreptiske dialog er der ingen facit for aktiviteten, der er intet specifikt mål at nå. Fokus er på det mod, de evner og den vilje, vi hver især har til at lade det uventede ske og til at skifte standpunkt, når vi bliver klogere, ved at lytte til andres meninger, holdninger og erfaringer.

Den protreptiske dialogiske kommunikation i bestyrelser, ledergrupper og organisationer beriger og giver forøget værdi til samtidig med, den øger oplevelsen af tilhørsforhold, tillid og tilfredshedsfølelse.

Vi giver hinanden tid og rum til at lede efter meninger og erfaringer, og lige netop de ord, der er værdifulde, betydningsfulde og vigtige for den enkelte, med særligt fokus på at undersøge og anvende hinandens forskellige holdninger og synspunkter.


I den protreptiske dialog gør vi aktivt brug af hinandens forskelligheder og er nysgerrige på, hvad de andre deltagere mener med det, de udtrykker.

"JEG VED FØRST, HVAD JEG MENER, NÅR JEG HØRER, HVAD JEG SELV SIGER"

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved