LEDER SPARRING
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

LEDERSPARRING


for TopLedere, EjerLedere og SoloSelvstændige handler om at fokusere på større bevidsthed om egne muligheder for at skabe endnu bedre vækst både i organisationerne og for sig selv.

DIN HELT EGEN PERSONLIGE PROCESS

Protreptisk Styrkebaseret Leder Sparring er et individuelt forløb, der blandt andet tilrettelægges ud fra, hvilken situation du er i, hvilke udfordringer du har, og hvad du ønsker at opnå.


Et sparringsforløb hos SPILLET MELLEM ØRERNE er en mulighed for dig, til at flytte dig fra, hvor du er lige nu til, hvor du ønsker at være.


Sparringen kan aftales som enkeltstående sessioner eller som forud aftalt forløb på fx. 4, 8 eller 12 sessioner.

Forløbet tilpasses løbende,

så du får det størst mulige udbytte

- ud fra dine egne ønsker og

mine faglige erfaringer.

I aftalte sparringsforløb har du

Quick calls på ca. 15 min.

efter behov.

Efter hver session sendes

strategier, værktøjer, metoder

m.m. i pdf efter aftale.

Protreptisk Styrkebaseret LEDER SPARRING

- er for dig som TopLeder, EjerLeder, SoloSelvstændig og Leder eller Nøgleperson, som ønsker indsigt i og sparring om styrkebaseret ledelse, kommunikation, kropssprog, relationer, robusthed, trivsel, stress, motivation, feedback og -forward, etik, procesledelse, bæredygtighed, selvledelse, compassion, mindfulness m.m.

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved