LEDER SPARRING
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Bogen
Web_Spillet mellen ørerne_16
Web_Spillet mellem ørerne_02
17 mål

Protreptisk Styrkebaseret 

LEDER SPARRING

- er for dig som TopLeder, EjerLeder, Selvstændig Erhvervsdrivende og Leder eller Nøgleperson ønsker indsigt i og sparring om styrkebaseret ledelse, kommunikation, kropssprog, relationer, robusthed, trivsel, stress, motivaion, feedback og -forward, etik, proceslledelse, bæredygtighed, selvledelse, compassion, mindfulness m.m.

Protreptisk Styrkebaseret Leder Sparring for TopLedere, EjerLedere og Selvstændige Erhvervsdrivende handler om at fokusere på større bevidsthed om egne muligheder for at skabe endnu bedre vækst både i organisationerne og for sig selv.
 
Mine erfaringer er, at størstedelen af de ledere, jeg har relationer til, har et fantastisk fagligt og personligt fundament, som de ikke dagligt er bevidste om at få i spil. 


Fronesis, det at bruge din viden, dine kompetencer og dine helt unikke styrker bevidst, kan udnyttes endnu bedre i den enkeltes daglige virke både på jobbet og privat.

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE får du fortrolig sparring med dyb diskretion. Der "skæres helt ind til benet" og arbejdes hen imod at skabe konstruktive nye, nyttige muligheder for dig personligt og i din ledelse af andre - specifikt og målrettet.


Et sparringsforløb hos SPILLET MELLEM ØRERNE er en mulighed for dig, til at flytte dig fra, hvor du er lige nu til, hvor du ønsker at være.DIN HELT EGEN PERSONLIGE PROCESS 

Protreptisk Styrkebaseret Leder Sparring er et individuelt forløb, der blandt andet tilrettelægges ud fra, hvilken situation du er i, hvilke udfordringer du har, og hvad du ønsker at opnå.


Selve forløbet tilpasses løbende, så du får det størst mulige udbytte - ud fra dine egne ønsker mine faglige erfaringer.


Sparringen kan aftales som enkeltstående sessioner eller som forud aftalt forløb på fx. 4, 8 eller 12 sessioner.


I aftalte sparringsforløb har du Quick calls på ca. 15 min. efter behov.


Efter hver session sendes strategier, værktøjer, metoder mm i pdf efter aftale.


Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE   

ENEBÆRVEJ 1 - 5620 GLAMSBJERG        CVR: 29022860        lisbeth@spilletmellemoererne.dk       TLF: 24429774

© Copyright. All Rights Reserved