KARRIERE UDVIKLING
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

KARRIERE UDVIKLING


- er for dig, der ønsker at udvikle din karriere hvor du er, eller i forbindelse med et karriereskifte, med fokus på bl.a. dine styrker, din motivation og din kommunikation.

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved

Udviklingsforløbet er et forløb over 4 sessioner á 3 timer, hvor der bl.a. kan indgå sparring om CV og ansøgninger samt træning af kropssprog og stemmeføring i forbindelse med jobsamtaler.


I aftalte sparringsforløb har du Quick calls på ca. 15 min. efter behov.

Efter hver session sendes strategier, værktøjer, metoder m.m. i pdf.fil.

Du vil lære dig selv så meget

at kende, at du kan stå ud

i det åbne som den, du er født

til at være, og blive bevidst om, hvordan andre møder dig.

Gennem selvindsigt

og selverkendelse giver

forløbet meningsskabende

muligheder i din

kommende karriere.

KARRIEREUDVIKLINGSFORLØBET

er skræddersyet efter dine ønsker

 • individuelt
 • med udgang i din situation
 • møder dig, hvor du er
 • styrkebaseret
 • lige værdige dialoger
 • protreptisk
 • kommunikation
 • kropssprog


  DIN HELT EGEN PERSONLIGE PROCESS 

  Protreptisk Styrkebaseret Karriere Udvikling er et individuelt forløb, der tilpasses løbende, så du får det størst mulige udbytte - ud fra dine egne ønsker og mine faglige erfaringer.

  Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

  PROTREPTISK STYRKEBASERET KARRIERE UDVIKLING handler om at fokusere på større bevidsthed om dine styrker og egen adfærd for at skabe endnu bedre muligheder for dig selv - og den virksomhed, du er/bliver tilknyttet - samt din evne til at lede dig selv, din adfærd og dine signalers indvirkning på andre, dvs. din kommunikation, dit kropssprog, dit tonefald, din mimik samt dine tankers indvirkning på, hvordan du møder andre.