KARRIERE UDVIKLING
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Bogen
Web_Spillet mellen ørerne_16
Web_Spillet mellem ørerne_02
17 mål

Protreptisk Styrkebaseret 

KARRIERE UDVIKLING


- er for dig, der ønsker at udvikle din karriere i den virksomhed, du er ansat i, eller i forbindelse med et karriereskifte, med fokus på bl.a. dine styrker, din motivation, din evne til at lede dig selv, din adfærd og dine signalers indvirkning på andre, dvs. din kommunikation, dit kropssprog, dit tonefald, din mimik samt dine tankers indvirkning på, hvordan du møder andre .


Protreptisk Styrkebaseret Karriere Udvikling handler om at fokusere på større bevidsthed om dine styrker og egen adfærd for at skabe endnu bedre muligheder for dig selv - og den virksomhed, du er/bliver tilknyttet.


Hos SPILLET MELLEM ØRERNE får du fortrolig sparring med dyb diskretion. Der "skæres helt ind til benet" og arbejdes hen imod at skabe konstruktive nye, nyttige muligheder for dig personligt samt blive endnu mere specifik og målretet i din ledelse af andre.

Et karriereudviklingsforløb hos SPILLET MELLEM ØRERNE er en mulighed for dig til at flytte dig fra, hvor du er lige nu, til, hvor du ønsker at være.

Gennem selvindsigt og selverkendelse giver forløbet meningsskabende muligheder i din kommende karriere.

Du vil lære dig selv så meget at kende, at du kan stå ud i det åbne som den, du er født til at være, og blive bevidst om, hvordan andre møder dig.


DIN HELT EGEN PERSONLIGE PROCESS 

Protreptisk Styrkebaseret Karriere Udvikling er et individuelt forløb, der blandt andet tilrettelægges ud fra, hvilken situation du er i, hvilke udfordringer du har, og hvad du ønsker at opnå.


Selve forløbet tilpasses løbende, så du får det størst mulige udbytte - ud fra dine egne ønsker mine faglige erfaringer.


Udviklingsforløbet er et forløb over 4 sessioner á 3 timer, hvor der bl.a. indgår sparring om CV og ansøgninger samt træning af kropssprog og stemmeføring i forbindelse med jobsamtaler.


I aftalte sparringsforløb har du Quick calls på ca. 15 min. efter behov.


Efter hver session sendes strategier, værktøjer, metoder m.m. i pdf.fil efter aftale.


Du kan

træffe mig


24 42 97 74

Hvad er et Karriere Udviklingsførløb IKKE?


  • Et færdigt tilrettelagt forløb
  • Et stramt forløb
  • I grupper
  • Med fokus på fejl og mangler

Hvad er et Karriere Udviklingsførløb ?


  • Fleksibelt ud fra din hverdagssituation
  • Møder dig der, hvor DU ER
  • Individuelt
  • Med fokus på styrker og urealiserede styrker
  • Selvreflekterende
  • Samreflekterende

SPILLET MELLEM ØRERNE   

ENEBÆRVEJ 1 - 5620 GLAMSBJERG        CVR: 29022860        lisbeth@spilletmellemoererne.dk       TLF: 24429774

© Copyright. All Rights Reserved