SOCIAL KONSTRUKTIONISME
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

Socialkonstruktionisme

Fundamentet for Socialkonstruktionismen er

Systemisk Ledelse,

Anerkendende Tilgang,

Narrativer og CMM

Systemisk Ledelse fokuserer i praksis på, hvordan du styrker relationerne gennem din måde at facilitere og kommunikere på. 

Den Anerkendende Tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være kritisk inspiration til endnu bedre løsninger.

Den Narrative teori bygger på, at problemet er problemet - ej personen.

CMM er Socialkonstruktionismens analysemodel, der samler det hele.

Socialkonstruktionistisk litteratur:

Gitte Haslebo

Relationer i organisationer

Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo

Etik i organisationer

Gro Emmertsen Lund

Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt

Kenneth J. Gergen

Det mættede selv - Identitetsdilemmaer i nutiden

Kenneth J. Gergen

En invitation til social konstruktion

Kenneth J. Gergen & Mary Gergen

Social konstrukltion - ind i samtalen

Lone Hersted & Louise Laustsen

Kreativ procesledelse - nye veje til bedre praksis

Susanne Veik

Socialkonstruktionisme  - kærlighed, terrorisme og etnisk

Thorkild Olsen & Frederikke Larsen

VIL-KAN-SKAL - ledelses- og læringsfilosofi under forandring

Systemisk Ledelse litteratur:

Benedicte Schilling

Systemisk supervisionsmetodik

Carsten Hornstrup & Thomas Johansen

Strategisk reationel ledelse

Carsten Hornstrup & Thomas Johansen m.fl.

Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker

Fritjof Capra & Pier Luisi

Liv, system, helhed - det levende som system, en syntese

Gitte Haslebo & Kit Sanne Nielsen

Konsultation i organisationer

Hanne V. Moltke

Systemisk coaching - grundbog

Jacob Storch

En systematisk organisation

Jacob Storch & Thorkil Molly Søholm

Teambaserede organisationer i praksis

Katrine Söderberg & Peter Bregendahl m.fl.

Absolut nærvær - dæmonerne på arbejde

Kenneth J. Gergen

Relationel tilblivelse

Thorkild Olsen

Sproget er ikke gratis - systemisk og narrativt syn på forandr.

Tom Andersen

Reflekterende processer - samtaler 

Anerkendende Tilgang litteratur:

Axel Honneth

Kamp om anerkendelse

Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen

Appreciative Inguiry

David L. Cooperrider

Håndbog i anerkendende udforskning

Inge Schützsack Holm

Anerkendelse i ledelse

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen

Når anerkendelse ikke er nok

Mads Ole Dall og Solveig Hansen

Slip anerkendelsen løs!

Maja Loua Haslebo & Danielle B. Lyndgaard

Anerkendende HR og organisationsudvikling

Maja Loua Haslebo & Danielle B. Lyndgaard

Anerkendende ledelse

Maja Loua Haslebo & Magnus H. Haslebo

Anerkendende følgeskab

Thorkild Olsen

Anerkendelse - kom ind i kampen!

CMM litteratur:

Barnett Pearce m.fl.

Håndbog i CMM for konsulenter

Barnett Pearce m.fl.

Arbejdsbog i CMM for konsulenter

Barnett Pearce

Kommunikation - og skabelsen af sociale verdener

Narrativer litteratur:

Anders Kryger

Narrativ kommunikation

Hanne Fredslund

Evaluering i er narrativt perspektiv

Kit Sanne Nielsen

Fortællinger i organisationer

Kit Sanne Nielsen m.fl.

Narrativ Coaching - en ny fortælling

Magnus J. Brammer

Narrativ ledelsespraksis

Mette Trangbæk Hammer m.fl.

Narrativ Ledelse - forandring gennem spørgsmål og fortælling

Michael White

Kort over narrative landskaber

Michala Schnoor

Narrativ Organisationsudvikling

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved