PROTREPTIK
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

Protreptik


Protreptik er filosofiske værktøjer fra de græske filosoffer Sokrates, Platon og Aristoteles, som er videreudviklet af den danske professor Ole Fogh Kirkeby.

Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, hvis formål er at vende (protrepo) den enkelte mod sine egne grundholdninger, basisværdier og væremåde. 

Protreptik er en reflekterende praksis, hvor den enkelte bliver bevidst om, hvad hun/han vil med sit liv - som leder og som menneske.

Protreptik litteratur:

Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Forskellig ledelse

Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Forstandig ledelse

Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Frivillig ledelse

Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Protreptik i praksis

Maibritt Isberg Andersen

Den protreptiske samtale

Ole Fogh Kirkeby

Begivenhed og krops-tanke

Ole Fogh Kirkeby

Begivenhedsledelse og handlekraft

Ole Fogh Kirkeby

Det nye lederskab

Ole Fogh Kirkeby

Eventologien

Ole Fogh Kirkeby, Mette Mejlhede m.fl.

Protreptik - Filosofisk coaching i ledelse

Ole Fogh Kirkeby

Protreptik - Selvindsigt og samtaler

Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby

Menneske og Leder - Bliv den du er

Reinhard Stelter

Tredje generations coaching

Reinhard Stelter

Kunsten at dvæle i dialogen

Anden filosofisk litteratur:

Anders Kingo

At være samtidig med sig selv

Anne-Marie S. Christensen

Moderne dydsetik - arven fra Aristoteles

Blaine J. Fowers

Dydsetik og psykologi

Finn Thorbjørn Hansen

At stå i det åbne - dannelse via filosofisk undren og nærvær

Johan de Mylius 

Søren Kierkegaard til hverdagsbrug

Johannes Sløk

Kierkegaards univers - En guide til geniet

John Bowlby

At knytte og bryde nære bånd

John Bowlby

En sikker base

Kim Gørtz

Coaching for viderekomne - Fremtiden i filosofisk forståelse

Kim Gørtz

Filosofisk tænkning i coachpraktikken

Kim Gørtz

Værdier med mening                                                         

Kirstine Andersen

Kierkegaard og ledelse

Kresten Nordentoft

Kierkegaards psykologi

Michael Højlund Larsen

Dialog - en enkelt vej til et godt samarbejde

Michael Højlund Larsen

Når de voksne er nysgerrige

Michael Højlund Larsen

Praktisk filosofi og ledelse

Michael Vernersen

Introduktion til Aristoteles' metafysik

Mihaly Csikszentmihalyi

Flow og engagement i hverdagen

Mihaly Csikszentmihalyi

Selvets udvikling - evolution, flow og det gode samfund

Morten Albæk

Et liv, én tid, ét menneske

Ole Fogh Kirkeby

Selvet sker - bevidsthedens begivenhed

Ole Fogh Kirkeby

Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab

Ole Fogh Kirkeby

Hvem er jeg? - om sjælens billeder

Peter Fonagy

Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling

Peter Thielst

Livet forstås baglæns - men må leves forlæns

Peter Thielst

Man bør tvivle om alt - og tro på meget

Peter Tudvad

Kierkegaards København

Pia Søltoft

10 ting ledere kan lære af Kierkegaard

Pia Orloff Houmark

Den Kierkegaardske samtalesløjfe

Pia Søltoft

Kierkegaard og kærlighedens skikkelser

Pia Søltoft

Kierkegaards kabinet - en nutidig introduktion

Pia Søltoft

Kunsten at vælge sig selv - om coaching og lederskab

Susan Hart & Rikke Schwartz

Fra interaktion til relation

Tor Wennerberg

Vi er vores relationer - om tilknytning, traumer og dissociation

Torben Hansen

Det ubevidstes potentiale - kybernetisk psykologi i anvendelse

Torben Heinskou & Steen Visholm

Psykodynamisk organisationspsykologi

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

Du kan

træffe mig


24 42 97 74

SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved