BÆREDYGTIG LEDELSE
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Web_Spillet mellen ørerne_16
Web_Spillet mellem ørerne_02
17 mål
Dialogisk cut

Bæredygtig Selvledelse

- handler om din og virksomhedens påvirkning på livet i morgen og i overmorgen, ja i kommende generationer i en endnu mere bæredygtig retning økonomisk, miljømæssigt, socialt og samfundsmæssigt.

Bæredygtig Ledelse er om at vores handlinger i dag er med til at skabe forudsætningerne for livet i fremtiden - for medarbejdere, aktionærer, kunder, samfundet.

At bidrage positivt til samfundet ved at bevare og udvikle vores ressourcer, er en del af formålet med bæredygtig ledelse.

Bæredygtig Selvledelse litteratur:

Danielle Bjerre Lyndgaard

Ledelse af det rationelle selv - perspektiver på selvledelse

Flemming Andersen

Selvledelse - selvet på arbejde

Hanne Jessen Krarup

Forandringsledelse uden forandringslede

Sanina Kürstein

Ledelse af selvledelse - skab visionært handlekraftigt følgeskab

Steen Hildebrandt & Michael Stubberup

Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet

Thomas Johansen & Thomas Specht m.fl.

Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling