FAGLIG LITTERATUR
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

Faglig Litteratur

På nedenstående sider finder du oversigter over de bøger, der danner baggrund grund for den teoretiske viden, der anvendes (phronesis) i SPILLET MELLEM ØRERNE


Protreptik er filosofiske værktøjer fra de græske filosoffer Sokrates, Platon og Aristoteles, som er videreudviklet af den danske proffessor em. Ole Fogh Kirkeby.


Stress Nogle opfatter arbejdsbetinget stress som en individuel sygdom, mens andre mener, det er en tilstand hos den enkelte. Andre ser stress som en sygdom eller tilstand i organisationen.


Styrkebaseret Ledelse handler om at spotte og få både dine egne og medarbejdernes styrker (realiserede såvel som urealiserede) i spil og dermed skabe engagement, trivsel og resultater.


Ledelse & Kommuniktion er to uadskillelige komponenter, hvor ledelse handler om dine tanker og intentioner, som formidles gennem din mundtlige og non-verbale kommunikation.


Socialkonstruktionisme. Fundamentet for Socialkonstruktionismen er Systemisk Ledelse, Anerkendende tilgang, Narrativer og CMM


Positiv Psykologi Den nyeste psykologiske forskning har vist, det er nyttigt at implementere brugen af anerkendelse, engagement og tilpas faglig udfordring i virksomhederne.


Bæredygtig Ledelse handler om din og virksomhedens påvirkning på livet i morgen og i overmorgen, ja i kommende generationer i en endnu mere bæredygtig retning økonomisk, miljømæssigt, socialt og samfundsmæssigt.


Business Coaching henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at bringe coaching et skridt videre ind i organisationerne som en ledelsesform, der rummer potentiale for læring og udvikling.


Mindfulness & Compassion handler om at være bevidst tilstede i nuet, fokusere på det der er lige nu og acceptere det duser og oplever samt være opmærksom på dine egne og andres reaktioner med empati og medfølelse.


NLP beskriver de fundamentale dynamikker mellem sind (neuro) og sprog (lingvistik), og hvordan samspillet påvirker vores krop og adfærd (programmering).

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion

Du kan

træffe mig


24 42 97 74


SPILLET MELLEM ØRERNE

CVR: 29022860

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

TLF: 24429774


© Copyright. All Rights Reserved