PROTREPTISKE DIALOGER
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

PROTREPTISKE DIALOGER


Dialog er et græsk begreb, der stammer fra ordet dia, der betyder gennem og ordet logos, der betyder ord, tanke eller fornuft.

Protreptiske Dialoger er reflekterende og relationsskabende aktiviteter, der gør os endnu bedre til at lære andres og vores egne måder at opleve verden på.

Protreptik er en invitation ind i det filosofiske rum - til at filosofere med hinanden, at undres sammen.


Den protreptiske dialog er en særlig nærværende form for samtale, hvor vi styrker og vedligeholder relationer ved at være nysgerrige og undersøgende sammen.

I protreptikken er det begrebet, ordet og værdierne, der er afsættet for vores nysgerrighed - og ikke mennesket.

Mere end nogen sinde før har flere og flere ønsker om nærvær og relationer, der byder på andet end overfladiske snakke og hurtige samtaler, som vi knapt kan huske efter en kort stund.

Den protreptiske dialog er opstået i ønsket om at blive klogere på hinanden og os selv. I filosofien taler vi om almene begreber, ord og værdier på et abstrakt niveau. 

Gennem dialoger er der tid og rum til at lytte nysgerrigt til anderledes spørgsmål og til de svar, vi hver især bidrager med, ud fra vores værdier, ideer, holdninger, erfaringer og meninger.

Med den protreptiske dialog bliver vi bevidste om forskellen på dialoger og

 • samtaler
 • ordveksling
 • snak
 • konversastion
 • tale
 • monolog

samt det modsatte af dialog = diskussion og debat

  Den protreptiske dialog er en læringsproces i forhold til selvindsigt og selverkendelse (det at blive sin egen viden bevidst).  Vi møder modigt andre dialogisk lyttende, med tillid og respekt, empati og nysgerrighed, samt med forståelsen af, at vi kan meget mere sammen i vores forskelligheder.

  FORMÅLET med den protreptiske dialog er at blive bevidst om, at dialoger bidrager til forståelser, nyttige relationer og at uenighed gør os klogere. Vi skaber endnu bedre relationer, når vi oplever og får forståelse for hinandens værdier, meninger og færdigheder.


  HENSIGTEN med den protreptiske dialog er gode refleksive dialoger, hvor vi bliver endnu klogere på os selv og på hinanden, samt bliver bevidste om, hvordan vi hver især forholder os dialogisk til andre mennesker.


  MÅLET med den protreptiske dialog er gennem en styret proces af værdibaserede dialoger at styrke og vedligeholde gensidige relationer i netværk og i ledelse.

  Dialog er både en

  mulighed og en nødvendighed

  i disse tider, hvor mange

  efterspørger mere nærvær

  og inddragelse i både

  netværk og ledelse.

  Det er i dialogerne

  vi “skaber” os selv

  og bliver de mennesker,

  som vi ER.

  V

  PROTREPTIKKEN  

  ER FUNDAMENTET

  DIALOGEN

  MED FOKUS PÅ

  AT BLIVE

  "HERRE I EGET HUS"

  "JEG VED FØRST, HVAD JEG MENER, NÅR JEG HØRER, HVAD JEG SELV SIGER"

  Du kan

  træffe mig


  24 42 97 74

  SPILLET MELLEM ØRERNE

  CVR: 29022860

  lisbeth@spilletmellemoererne.dk

  TLF: 24429774


  © Copyright. All Rights Reserved