MENY
Wev_Spillet mellem ørerne_13
Web_Spillet mellem ørerne_05
Lisbeth_5_fritl_lille_JPEG
Dialogisk cut
Web_Spillet mellen ørerne_19
17 mål

SPILLET MELLEM ØRERNE

henvender sig primært til TopLedere, EjerLedere, Selvstændige Erhvervsdrivende, Ledere og Bestyrelser, der ønsker at få en endnu mere reflekterende indgangsvinkel til ledelse - og selvledelse.


DIN HELT EGEN PERSONLIGE PROCESS

 

Protreptiske Styrkebaserede Samtaler er individuelle forløb, der blandt andet tilrettelægges ud fra, den situation du er i lige nu, hvilke udfordringer du har, og hvad du ønsker at opnå.


Mine erfaringer er, at størstedelen af de ledere, jeg har relationer til, har et fantastisk fagligt og personligt fundament, som de ikke dagligt er bevidste om at få i spil. 

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE

"skæres der ind til benet" og arbejdes hen imod at skabe konstruktive nye, nyttige muligheder for dig personligt

og i din ledelse.

Fronesis, det at bruge din viden, dine kompetencer og dine helt unikke styrker bevidst, kan udnyttes endnu bedre i dit daglige virke

både på jobbet og privat.

Alle forløb tilpasses løbende, så du/I får det størst mulige udbytte - ud fra egne ønsker og mine faglige erfaringer.

De forskellige forløb giver dig alle mulighed for at flytte dig fra, hvor du er lige nu til, hvor du ønsker at være.

Leder Sparring

Stress Organisering

Karriere Udvikling

Leder Udvikling

Dialogisk 

Individuel Protreptisk LederSparring for TopLedere, EjerLedere, Selvstændige Erhvervsdivende, Ledere og Nøglepersoner

Protreptisk Styrkebaseret Stress Organisering for TopLedere, EjerLedere, Selvstændige Erhvervsdrivende, Ledere og NøglePersoner

Individuelt Protreptisk Styrkebaseret Karriere Udvikling / Karriere Skifte forløb


Individuelt Protreptisk LederSparrings og KommunikationsUdviklings forløb


Den dialogiske kommunikation i ledergrupper og i organisationer øger oplevelsen af tilhørsforhold, tillid og tilfredshedsfølelse.

Hos SPILLET MELLEM ØRERNE er du sikret fuld diskretion.