SPILLET MELLEM ØRERNE ejes og drives af Lisbeth Bender, der siden 2006 har arbejdet som procesleder og executive business coach for erhvervslivets topledere, ejerledere og selvstændige erhvervsdrivende samt ledere og nøglepersoner i virksomhederne.
 
Lisbeth har som uddannet socialkonstruktionistisk organisations konsulent fokus på sprogets skabende kraft og magt i de relationer, vi indgår i, og lægger vægt på, at vi med vores sprog aktivt skaber de verdener, vi hver især er en del af, både som enkeltpersoner og i organisatoriske sammenhænge.

Lisbeth er bl.a. også uddannet stress management konsulent og har en master class i kommunikation.
 
Lisbeth Bender tager afsæt i den positive psykologi og fokuser på at identificere den enkeltes styrker samt styrkerne i relationerne og organisationerne, for derigennem at gøre svaghederne ubetydelige eller ligefrem irrelevante.
 

 

 


 
 

 

 


 

      Lisbeth Bender
      ProcesLeder
      OrganisationsKonsulent
      Stress ManagementKonsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860