Lisbeth Benders uddannelser:

Masterclass i Kommunikation - MBA niveau

Probana Business School - 2014


Stress Management Konsulent, Organisatorisk og Personlig Udvikling - MBA niveau

Probana Business School - 2012


Professionel mundtlig formidling

Attractor/Rambøll Management Consulting - 2011


Leadership & Language MasterClass
v/Kenneth J. Gergen, Social Construction - Entering the Dialouge
Haslebo & Partnere - 2011


Socialkonstruktionistisk konsulentuddannelse for organisationskonsulenter

Haslebo & Partnere - 2010

Practicing Positive Psychology Coaching,
with Robert Biswas-Diener, Ph.D
Positive Psychology Workshop - 2010


VIA Intensive Character Strengths & Virtues in Practice

Via Institute on Character - 2010


Coaching i organisationer, Akademiuddannelse

BEC Business Education College - 2009

Hjerneforskning i terapeutisk relation

Temadag v/ cand.psych. og forfatter Susan Hart - 2008

Inner Game of Golf

Masterclass with W. Timothy Gallwey - 2007

Motivation Factor Coach

Motivation Factor Institute
- 2007

Business Coach

Manning Inspire - 2006


Life Coach

Manning Inspire - 2006

Lederen som forandringsagent

Kitty Dencker & Hanne Museth - 2004


GL-Ledertræning

DIEU (Mannaz) - 2001     

 

 
 
 
 

 

      Lisbeth Bender
      Erhvervs Coach
      Organisations Konsulent
      Stress Management Konsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

KONTAKT

LISBETH BENDER

Telefon 24 42 97 74

lisbeth@spilletmellemoererne.dk

LinkedIn

 

 
 
 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860