Resiliens / robusthed

Hvordan er din evne som leder til at være robust og ukuelig i pressede situationer med modgang, stress, risikofyldte udfordringer og problemfyldte relationer?

Resiliens, modstandskraft og mental robusthed handler i denne kontekst om psykologisk kapital i forhold til dig selv, din måde at lede andre på, samt det du autentisk og nyttigt bidrager med til organisationen.

Vi kan alle træne vores resiliens - vores mentale robusthed.

Resiliens/mental robusthed styrker evnen til trivsel og produktivitet ved at håndtere forandringer, udfordringer og stress på nye nyttige måder.

Resilient Ledelse har omdrejningspunkt i Positiv Psykologi der bl.a. har fokus på robusthed for den enkelte samt for teams og grupper.

Når vi bevarer ro og overblik i pressede situationer, er vi robuste og kan se nye nyttige muligheder. Dette påvirker vores omgivelser både ledelsesmæssigt og socialt.

Ved at arbejde med meningsfyldte emner som styrkespotting, nyttige følelser, analysere negative tanker og ændre disse til mere nyttige tanker, vurdere hvad der giver dig og andre energi samt, hvad der dræner for energi, håndtere trivsel for at reducere oplevelsen af stress og især at forstærke støtte fra motiverende kolleger og netværk i pressede situationer, er alle metoder og strategier med til at blive endnu mere resilient og robust.

Hvor mange negative følelser har du i forhold til positive følelser i løbet af et ledermøde, en medarbejdersamtale, et kundemøde, en arbejdsdag m.m.?

Hvordan kan du selv bidrage til endnu flere positive relationer i og udenfor organisationen?

Hvor tit er du mentalt fraværende, når du er sammen med andre? Mentalt fraværende er bl.a., når du tænker på fortiden eller på fremtiden, eller når du dømmer dig selv eller dømmer andre.

Jo mere mental robust du er, jo flere problemer og udfordringer håndterer du konstruktivt både som leder og i dit liv i øvrigt.

 

 


 
 

 

 


 

      Lisbeth Bender
      ProcesLeder
      OrganisationsKonsulent
      Stress ManagementKonsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860