Ekstern Leder Sparring
 
Selvstændige erhvervsdrivende, EjerLedere og Ledere får sparring og styrkebaseret erhvervs coaching på den bløde del af ledelse til at skabe ekstraordinære resultater i deres virksomhed og organisation.
 
Der fokuseres specifikt på virksomhedens mål, der er relateret til de talrige udfordringer som lederen har fx ift. personlig gennemslagskraft, kommunikation både verbalt og nonverbalt, stress og konflikthåndtering, økonomiske udfordringer, partnerskab m.m.
 
Bevidstheden om virksomhedens situation lige nu øges, herunder hvilke urealiserede ressourcer, der er i virksomheden og virksomhedens unikke potentiale.

Hvordan kan du som leder endnu mere nyttigt bidrage til at styrke organisationen ud fra virksomhedens mål?

Handlemuligheder vælges ud fra virksomhedens specifikke mål på både kort og lang sigt, med afsæt i den motivation, de styrker og den vilje der allerede ligger i virksomheden samt ved at øge og udvikle ansvarligheden hos det enkelte organisationsmedlem.
 
Du får som leder redskaber, ideer, metoder og strategier til at nå målene - og mere til.
 
At komme fra hvor du/I er lige nu til hvor du/I ønsker at være indenfor et aftalt tidsrum, kræver action på nye og endnu mere nyttige ledelses og kommunikationsformer.
 
 
100 % fokus på din "bløde" del af ledelse og på din virksomhed/organisation i en dybt diskret og fortrolig kontekst.


 

 


 
 

 

 


 

      Lisbeth Bender
      ProcesLeder
      OrganisationsKonsulent
      Stress ManagementKonsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860