Executive Erhvervs Sparring

Hvordan sikrer du dig, at de personer, du sparre med i din hverdag, giver dig det modspil og medspil, der yderligere styrker dig og din ledelse og din målopfyldelse, uden at de selv fagligt eller følelsesmæssigt er afhængig af jeres relation?


Executive Erhvervs Sparring

- er for dig, der har udfordringer, som du ønsker dyb fortrolig sparring omkring.

I et Individuelt Erhvervs Sparrings forløb bliver du bevidst om, hvilke udfordringer og muligheder det er mest nyttigt at fokusere på
for at komme derhen, hvor du arbejdsmæssigt ønsker at være.

Fokusområder,
Coach&GROW Consulting kan hjælpe dig med, på
vejen mod succes, kan bl.a. være:

 • Karriereskifte både internt og eksternt
   

 • Identifikation af de mange roller, du indgår i, i organisationen og hvordan du bevidst bidrager endnu bedre til både organisationens og din egen vækst
   

 • Resiliens - evnen til at ”komme igen” når problemer og udfordringer opstår
   

 • Få styringen tilbage til dig selv i stressede situationer - fokus på positiv og nyttig stress
   

 • Bevidsthed om dine egne styrker og svagheder - fx sparring omkring VIA styrketest
   

 • Skabe yderligere gennemslagskraft i specifikke kontekster

Under sparring forløbet kan du gøre brug af et ubegrænset antal quickcalls á 15 minutters varighed. Formålet med quickcalls er at sparre løbende for at få størst udbytte af forløbet.


 

 


 
 

 

 


 

      Lisbeth Bender
      ProcesLeder
      OrganisationsKonsulent
      Stress ManagementKonsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860